نوشته‌ها

نشانه دفینه کوزه ایستاده و کوزه برعکس

, ,
نشانه دفینه کوزه ایستاده و کوزه برعکس:اگر شکل یک کوزه را به این طریق دیدید که روی سنگ حکاکی شده طول کوزه را اندازه بگیرید و برای هر سانتیمتر یک متر به طرف دسته کوزه بروید هدف در زیر زمین استاگر یک کوزه برعکس را روی یک سنگ دیدید هد…