نوشته‌ها

علامت چشم در گنج یابی

, , ,
علامت چشم در گنج یابی: به نظر می آید در حال تماشای نقطه ای است. به روبرو نظر داشته و باید در پی چیزی باشید که اصالت (اصل شکل) آن از بین رفته باشد. اگر در داخل غار باشد به معنای وجود خطر است. نظریه دیگر: ترسیم جشم در اشکال و چهره ها حا…