نوشته‌ها

نشانه کفش یا چارق

, ,
کفش یا چارق:به تصویر زیر با دقت نگاه کنید، متوجه می شوید که نگارنده سنگ قصد داشته است تا شکل یک کفش را به تصویر بکشد. البته بعضی وقتها این تصویر به عنوان پا هم تعبیر می گردد که انگشتان آن مشخص نمی باشد. باید ۱۰ الی ۲۰ متر مربع به سمت جلو…