نوشته‌ها

نماد شیر در گذشته

, ,
نماد شیر در گذشته: بودایی: مدافع قانون و خرد بوداست. گاهی بودا روی تخت شیرنشان می‌نشیند. شیر و توله شیری در چنگالش یعنی حکمرانی بودا بر جهان و به معنی دلسوزی است. غرش شیر یعنی  بی‌باکی بودا. در آیین‌ بودا، شیر نماد خود بودا و اصول او بود. سو…