نوشته‌ها

علامت و نشانه در گنج یابی و دفینه یابی به همراه معنی و مفهوم کامل آنها

علامت و نشانه در گنج یابی و دفینه یابی به همراه معنی و مفهوم کامل آنها

علامت و نشانه در گنج یابی و دفینه یابی به همراه معنی و مفهوم کامل آنهانشانه صندلی نشان سنگ صندلی یک از آثارهایی هست که تو کشور ایران به وفور پیدا میشه و بیشتر مواقع دفینه ای که برای این آثار قرار میدادن الماس و سنگهای قیمتی بو…