نوشته‌ها

شناخت علم گذشتگان

شناخت علم گذشتگان:اکسیر را دانشمندان یونانی و دانشمندان ایرانی ساختند و نوعی دارو محسوب می شد که البته در دسترس کلیه مردم وجود نداشت.اکسیر بیشتر از گیاهان و گاهی اوقات چیزهائی از حیوانات هم به آن اضافه می شده است.اکسیر به صورت دو قلو هست یعنی نر و…