نوشته‌ها

عمارت مسعودیه کجاست

عمارت مسعودیه کجاست

عمارت مسعودیه کجاستعمارت مسعودیه یکی از بناهای تاریخی به جا مانده ازتهران قدیم و دوره قاجار است. این بنا از لحاظ معماری و همچنین رویدادهای تاریخی که در آن اتفاق افتاده، بسیار با اهمیت و باارزش است. همه روزه بسیاری از گردشگران داخلی و خارج…