نوشته‌ها

عمارت موسی خانی خانه ای با تاریخ دیدنی

عمارت موسی خانی خانه ای با تاریخ دیدنی

عمارت موسی خانی خانه ای با تاریخ دیدنیعمارت موسی خانی از جمله بناهای متعلق به دوران قاجار است که با معماری بی‌نظیر و چشم‌نواز در شهربابک یکیاز شهرهای تاریخی ایران قرار دارد. شهربابک یکی از شهرهای تاریخی ایران است که بعضی از تاریخ نویسان آن را به ارد…