نوشته‌ها

عمارت موسی خانی شهر بابک

عمارت موسی خانی شهر بابک

عمارت موسی خانی شهر بابکشهربابک یکی از شهرهای تاریخی ایران است که بعضی از تاریخ نویسان آن را به اردشیر بابکان و بعضی دیگر به بابک جد اردشیر نسبت می‌دهند. شهرستان شهربابک با دارا بودن جاذبه‌های گردشگری طبیعی و تاریخی یکی از مهم‌ترین مقاص…