نوشته‌ها

غارهای الفنتا از جاذبه های تاریخی بمبئی

غارهای الفنتا از جاذبه های تاریخی بمبئی

غارهای الفنتا از جاذبه های تاریخی بمبئی غارهای الفنتا شبکه‌ای از غارها حجاری شده هستند که شامل مجسمه‌های سنگی، متعلق به فرقه هندو، و به شیوا خدای هند هستند. بد نیست بدانید که غارهای باستانی الفنتا تا سده  ۱۵۰۰هم همچنان به عنوان نیایشگاه مور…