نوشته‌ها

غار کلماکره راز سربه مهر لرستان

,
غار کلماکره راز سربه مهر لرستان : غار کلماکره درلرستان و بخش مرکزی پلدختر واقع شده و یکی از شش گنجینه بزرگ کشف شده در جهان است.به گزارش خبر نگار باشگاه خبرنگاران لرستان، برای دسترسی به غار از مسیر پلدختر و از طریق جاده ی شوسه ای که در حاشیه …