نوشته‌ها

غار طلسم سکونتگاه درندگان

غار طلسم سکونتگاه درندگان

غار طلسم سکونتگاه درندگاناگر روزی تصمیم گرفتید شجاعانه ترین سفر ماجراجویانه تان را رقم بزنید، می توانید روی غار طلسم ایوان ایلام به عنوان یک مقصد خطرناک حساب باز کنید! غاری که در ضلع شرقی دهستان سراب ایوان در ارتفاعات دَروَن درِیژْ و در …