نوشته‌ها

تشخیص نوع غار در گنج یابی بسیار نقش مهمی دارد

تشخیص نوع غار در گنج یابی بسیار نقش مهمی دارد

, ,
تشخیص نوع غار در گنج یابی بسیار نقش مهمی دارد تشخیص نوع غار در گنج یابی ، راه های شناخت طبیعی یا مصنوعی بودن آندر این پست از سوپر فلزیاب با روشهای شناخت و شناسایی غارهای طبیعی و غارهای مصنوعی برای کاوشگران گنج و دفینه و باستان شناسان به صورت کا…