نوشته‌ها

بزرگ ترین غار دست کند ایران

بزرگ ترین غار دست کند ایرانغار کرفتو بی شک یکی از جذاب ترین نقاط دیدنی غرب کشور محسوب می شود که ایرانیان باستان بدون داشتن ابزار برقی و تنها با وسایل دستی آن را ایجاد کردندغار کرفتو مجموعه ای از زیبایی های طبیعی و تلاش انسان های پیشین ب…