نوشته‌ها

قبرستان باستانی و مرموز در خلخال

,
قبرستان باستانی و مرموز در خلخال:قبرستانی در روستای شمس آباد شهرستان خلخال قرار دارد که بیش از ۱۳۰۰ سال قدمت دارد. این ۱۳۰۰ سال از روی خط کوفی نوشته شده روی سه مقبره از مقبره های این قبرستان برآورد شده است. بر اساس عقاید مردم منطقه در صورتی …