نوشته‌ها

تصویر قدیمی‌ترین استخوان انسان

,
کشف استخوانی نیم میلیون ساله: دانشمندان در غاری در سیبری یک استخوان فک کشف کرده‌اند که گفته می‌شود با نیم میلیون سال شاید متعلق به یک انسان باستانی و شاید نیاکان انسان‌های اولیه باشد.این استخوان فک که از یک گونه انسان باستانی یا یک غ…