نوشته‌ها

نکاتی در باره قبور و اشیای پیدا شده در قبور

, ,
نکاتی در باره قبور و اشیای پیدا شده در قبور:دوستان اشیای پیدا شده در قبور را میتوان  به گروه های زیر تقسیم کرد۱٫اشیای مورد استفاده در زندگانی روزمره(مانند  لیوان ، گلدان ، کاسه و...)۲ .اشیای آیینی۳٫اشیای زینتی۴٫اشیای مربوط …

نکاتی در باره قبور و اشیای پیدا شده در قبور

,
نکاتی در باره قبور و اشیای پیدا شده در قبور: دوستان اشیای پیدا شده در قبور را میتوان  به گروه های زیر تقسیم کرد۱٫اشیای مورد استفاده در زندگانی روزمره(مانند  لیوان ، گلدان ، کاسه و…)۲ .اشیای آیینی۳٫اشیای زینتی۴٫اشیای مربوط به…