نوشته‌ها

راز تدفین هزاره دوم

,
راز تدفین هزاره دوم پیش از میلاد در بم برملا شد:اسکلتی که از یک گور در ارگ بم به‌دست آمده نشان می‌دهد این نوع تدفین با تدفین جنینی تفاوت دارد .این اسکلت به پشت خوابیده و زانوها به سمت بالاست که احتمالا این تفاوت به نوع آداب و رسوم، فر…

ادامه مراحل خاکسپاری در ایین تدفین و برخی مسائل مهم(فساد،سوزاندن،نگهداری بدن)

,
ادامه مراحل خاکسپاری در ایین تدفین و برخی مسائل مهم(فساد،سوزاندن،نگهداری بدن):نمایش دادن متوفی: جنازه توقیف شده جدا از نمایش تنبیهی (یا توهین به جنازه) در مورد مرگ بد، زمانی که شخص متوفای بی ارزش از آیین خاکسپاری محروم می‌شود، نمایش دادن ج…