نوشته‌ها

تونل منتهی به یک اتاق قبر

, ,
تونل منتهی به یک اتاق قبر :دوستان این یک فیلم از یک تونل در زیر زمین است که منتهی به یک اتاق مقبره کوچک می شود البته سقف کار از بین رفته و تنها یک سنگ ازسقف مشخص است.این قبیل فیلمها به گمانه زنی درستر دوستان کمک می کند.  لینک دانل…