نوشته‌ها

قبر باز شده

,
قبر باز شده:دوستان یک نمونه دیگر از کارهای باز شده که این نوع قبور با این نوع ساختار در ایران ما هم بسیار یافت می شود.ویدیوی خوبیست که پیشنهاد میکنم حتما تماشا کنید .در این ویدیو کار باز کردن یک قبر را به خوبی نشان می دهد.به یاد داشته باشی…