نوشته‌ها

نماد شناسی ابزارها بر روی سنگ قبور

,
نماد شناسی ابزارها بر روی سنگ قبور:اشکالی مثل قیچی ، داس ، گاوآهن ،وسایل تیراندازی و... نمونه نقوشی هستند که روی تخته سنگ ها حک شده و شغل صاحب قبر را یادآوری می کنند اما کارشناسان احتمال می دهند خیلی از قبرهایی که نقش قیچی یا گاو آهن رو…