نوشته‌ها

گوردخمه اسحاق وند

,
گوردخمه اسحاق وند:گوردخمه هخامنشی اسحاق وند از مجموعه سه گور دخمه در کنار هم تشکیل شده است که بر روی قله سنگی تپه ای مشرف به دشت واقع است. این گور دخمه در شمال شرقی روستای نوده در کنار جاده آسفالته پل چهر قرار دارد.نام این گوردخمه ها برگر…