نوشته‌ها

قبر باز شده (چهار چینه سنگی )

,
قبر باز شده (چهار چینه سنگی ):دوستان باز یک قبر باز شده (چهار چینه سنگی ) که مربوط به کشور همسایه اما چون در ایران عزیز ما این گونه قبور با این نوع ساختار  زیاد است برای آگاهی دوستان قرار دادم.برای یافتن این نوع قبور توجه به شیبها و پستی …