نوشته‌ها

تشخیص و گمانه زنی درست قبور گبر

,
تشخیص و گمانه زنی درست قبور گبر:دوستان در این  پست عواملی را برای تشخیص و گمانه زنی را برای قبرها مخصوصا قبور گبری شرح می دهیم که راحتتر و بی اشتباهتر و علمی تر اقدام به گمانه زنی نماییدزمین بستر قبور باید دارای ویژگی های زیر باشد۱٫پیوس…