نوشته‌ها

شرح و خواص آیات مبارکه

شرح و خواص آیات مبارکه: شرح و خواص آیات مبارکه ((۶۰ قاف شریف )) بدان که در کلام الله مجید ۶ آیه باشد که در هر یک از آن آیات شریف حرف (ق) ۱۰ بار تکرار شده است به همین علت هر یک از این آیات را به تنهایی۱۰ قاف گویند و چون ۴ آیه در کنار هم قر…