نوشته‌ها

قلعه توت از جاذبه های گردشگری ایلام

قلعه توت از جاذبه های گردشگری ایلام

قلعه توت از جاذبه های گردشگری ایلامایلام جاذبه های گردشگری تاریخی و فرهنگی زیادی دارد یکی از این اماکن تاریخی، قلعه توت در ناحیه جنوب روستای بانقلان است که از توابع شهر ایلام است. قلعه توت ایلام در میان کشتزارها و باغ‌های کشاورزی …