نوشته‌ها

قلعه سنگی آلین دونن

قلعه سنگی آلین دونن

قلعه سنگی آلین دونندر زمان های قدیم قصر ها برای اهداف امنیتی یا محل زندگی پادشاهان ساخته می شدند، اما امروزه این قصر ها بیشتر شبیه نمادی برای داستان های خیالی هستند. هر چند در کشور خودمان هم قصر یا قلعه های زیبا و تاریخی زیادی داریم اما به علت مح…