نوشته‌ها

قویترین اسید حلال سنگ

قویترین اسید حلال سنگ

قویترین اسید حلال سنگماده اف ال۲ و اف ال ۳ حلال ساروج و سنگاسید FL2  و ماده اکتیو FL3یک شبه اسید بسیار قوی به همراه ماده اکتیو آن میباشد که خورنده بسیار قوی ساروج ،سنگ و بتن می باشد قویترین اسید حلال سنگ کارایی این ماده از پانچر بیشتر م…