نوشته‌ها

ملات قیر چارو چیست ؟

ملات قیر چارو چیست ؟این ملات «عایق رطوبت سنتی » و دارای مقاومت کافی بوده و جهت عایق رطوبتی در پشت بام ها ، بصورت پوشش انتهایی و یا در زیر آجر فرش پشت بام در بناها بکار رفته است. بهترین آژند و اندود برای مصالحی چون سنگ، آجر و کاشی د…