نوشته‌ها

تولید طلای ۲۴ عیار از باکتری ابرنیرومند با کیمیاگری میکروبی دانشمند ایرانی

تولید طلای ۲۴ عیار از باکتری ابرنیرومند با کیمیاگری میکروبی دانشمند ایرانی:کشف بی‌سابقه محقق ایرانی برای تولید طلای ۲۴ عیار از باکتری ابرنیرومند در زمانی که ارزش طلا بسرعت در حال افزایش است، موجب شگفتی محققان شد.به گزارش سرویس علمی ایسنا، کا…