نوشته‌ها

لاجیم نگین انگشتری سوادکوه

لاجیم نگین انگشتری سوادکوه

لاجیم نگین انگشتری سوادکوهلاجیم، نگین انگشتری سوادکوه ازتوابع شهر زیر آب در منطقه اصیل و کهن سوادکوه واقع شده است .ارتفاع این روستا از سطح دریای آزاد در نقطه برج لاجیم حدود ۷۶۵ متر می باشد. جاده زیرآب تا ابتدای روستا که ۲۵ کیلومتر فاصله دا…