نوشته‌ها

لزوم تصویب قانون جدید برای یابندگان گنج

لزوم تصویب قانون جدید برای یابندگان گنج

,
لزوم تصویب قانون جدید برای یابندگان گنجلزوم تصویب قانون جدید برای یابندگان گنجهرگونه حفاری، خرید و فروش و تخریب و دستکاری و نقل و انتقال روی میراث فرهنگی و آثار باستانی به موجب مواد قانون مجازات اسلامی پیگرد کیفری دارد ولی به…