نوشته‌ها

تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای جویندگان گنج

,
تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای جویندگان گنج: در شرایط امروز ما جویندگان گنج باید از این وسایل و تجهیزات استفاده کنند۱- دستگاه ردیاب۲- دستگاه نقطه زن۳- بیل و کلنگ۴- پتک​​ . اسکنه، چاقو۵- طناب به ضخامت ۵X۵ سانتیمتر و به طول ۴۰ سان…