نوشته‌ها

ماچوپیچو اسرار آمیز ترین شهر تاریخی جهان

ماچوپیچو اسرار آمیز ترین شهر تاریخی جهان

ماچوپیچو اسرار آمیز ترین شهر تاریخی جهان“ماچوپیچو, شهرگمشده اینکاها” در حدود سال ۱۴۵۰ میلادی ساخته‌شده و صدها سال پیش در زمان فتح اینکاها توسط اسپانیایی‌ها متروک شده‌است. برای قرن‌ها فراموش شده‌بود و به جز عده‌ای از مردم محلی کسی از آن نام…