نوشته‌ها

محلول لوله باز کن صاف

محلول لوله باز کن صاف

محلول لوله باز کن صافمحلول لوله باز کن صافمحلول هایلوله بازکنییکی از موثرترین روش های خانگی برای رفع گرفتگی لوله می باشد.که در صورت گرفتگی های متوسط تا شدید از آن استفاده می کنند. اما بدلیل آنکه این محلول ها از مواد شیمیایی خطرناکی تهیه ش…