نوشته‌ها

محور ساسانی فیروزآباد جهانی شد

محور ساسانی فیروزآباد جهانی شد

محور ساسانی فیروزآباد جهانی شد منظر باستانی ساسانیان (محور ساسانی) در منطقه فیروزآباد استان فارس به عنوان بیست و سومین اثر تاریخی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو و چهارمین اثر جهانی شده استان فارس به ثبت رسید.پرونده منظر باستان‌شناسی ساس…