نوشته‌ها

مدرسه دو در از بناهای تاریخی مشهد

مدرسه دو در از بناهای تاریخی مشهد

مدرسه دو در از بناهای تاریخی مشهدمدرسه دو درمدرسه «دو در» بنایی تیموری درون حرم امام رضا (ع) است. این بنا که نزدیک مسجد گوهرشاد و همان ایام ساخته شده ابتدا درون حریم آستان مبارکه نبوده ولی با توسعه حرم جزئی از بناهای اصلی و نزدیک روضه منور…