نوشته‌ها

مشهورترین برج های تاریخی آلمان

مشهورترین برج های تاریخی آلمان

مشهورترین برج های تاریخی آلمان آلمان در تمام دنیا به واسطه قلعه هایش شهرت دارد؛ قلعه هایی که بالای تپه ها قرار دارند، برج های شان سر به فلک کشیده و با رودها جاری و جنگل های سرسبز احاطه شده. نگین گردشگری آلمان همین قلعه ها هستند که سا…