نوشته‌ها

معابد ابوسمبل مصر

معابد ابوسمبل مصر

معابد ابوسمبل مصر صر سرزمین امپراتورهای قدرتمند است، جایی که همه آن را با بناهای پر رمز و رازش می‌شناسیم. شاید با اهرام مصر یا بیابان‌هایش آشنایی داشته باشید اما اینبار معابدی را معرفی خواهیم کرد که به‌راستی شگفت انگیز هستند، معابد ابوسمبل. این نیایشگا…