نوشته‌ها

معبد پارتنون تجلیگاه هنر یونانی

معبد پارتنون تجلیگاه هنر یونانی

معبد پارتنون تجلیگاه هنر یونانی معبد پارتنون از جمله بناهای ساخته شده در تمدن بزرگ یونانی است که تا به امروز همچنان پابرجاست.پارتنون (Parthenon) نیایشگاهی در آکروپولیس آتن که پریکلس آن را در سدهء پنجم پیش از میلاد بنا کرد.معبد پارتنون تجل…