نوشته‌ها

مناره خسروگرد سبزوار

مناره خسروگرد سبزوار

مناره خسروگرد سبزوارمحمد عبداله زاده ثانیˈ روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: بر اساس کاووش های باستانی شناسی محرز شده مناره خسروگرد میل تک و منفردی است که به منظور راهیابی کاروانیان بر سر راه جاده موسوم به ابریشم احداث شده و همچون …