نوشته‌ها

موزه ادبیات نظامی گنجوی در باکو

موزه ادبیات نظامی گنجوی در باکو

موزه ادبیات نظامی گنجوی در باکو موزه ادبیات نظامی گنجوی در یکی از زیباترین ساختمان های شهر باکو در فاصله چند قدمی تا میدان فانتین آرمیده، یکی از قابل تحسین ترین ساختمان های باکو که جلوه گر سبک معماری ترکیبی شگرفی است. این ساختمان که هم اکنون میزبان مو…