نوشته‌ها

موزه زمان تهران تماشاگه گذر عمر

موزه زمان تهران تماشاگه گذر عمر

موزه زمان تهران تماشاگه گذر عمرموزه ها، کتاب حکایت زمان ها و دوره های گوناگون تاریخ بوده و  زمان های گذشته را برای مخاطبان و بازدید کنندگان خود به تصویر می کشند، با بازدید از موزها می توان سوار بر ماشین زمان شده و به گذشته سفر کرد و از ه…