نوشته‌ها

مومیائی چیست؟

, ,
مومیائی چیست؟: به طور کلی ، مومیائی یک بدن بیجان است ، اما چیزی متفاوت ازیک اسکلت یا فسیل . (عکس هایی از مومیائی رختر اینکا)-مومیائی می تواند قسمتهائی از بافت های نرم بدن خود را که در دوران حیات داشته است حفظ کند. بیشتر این قسمتها شام…