نوشته‌ها

چگونگی نگهداری اجساد در گذشته: طبیعی ، مومیائی ، شیمیائی

نگهداری اجساد: طبیعی، مومیائی، شیمیائی:در زمانهای قدیم ایرانیان باستان خاک شناسانی داشتند که از تبحر و علم بالائی برخورداربودند و خاکهای مناطق مختلف را برسی میکردند.همه ما میدانیم که وقتی کسی از دنیا میرود و او را به خاک می سپارند…