نوشته‌ها

مکان های تاریخی یک کشور ممنوعه

مکان های تاریخی یک کشور ممنوعه

مکان های تاریخی یک کشور ممنوعهکشور چین سال ها پیش به «کشور ممنوعه» مشهور بود، و باعث می شد دنیا دید مبهمی نسبت این کشور داشته باشد. اما آن دوران به پایان رسیده و اکنون امکان بازدید و آشنایی با تاریخ درخشان ۲۵۰۰ ساله این سرزمین برای همگان فراه…