نوشته‌ها

نحوه ساخت کتراک را بدانید

نحوه ساخت کتراک را بدانید

نحوه ساخت کتراک را بدانیدساخت کتراک کتراک محصولی با شکل پودری به رنگ مایل به طوسی میباشد که حاصل از ترکیب چند نوع ماده اولیه ی انبساط پذیر از جمله پودر گچ میباشد، که پس مخلوط شدن با آب، شروع به افزایش حجم کرده و ایجاد انبساط شدید نموده و با ا…