نوشته‌ها

نشانه های دفینه مخفی در غارها

نشانه های دفینه مخفی در غارها

نشانه های دفینه مخفی در غارها نشانه های دفینه مخفی در غارها نشانه های دفینه مخفی در غارها معمولا در گذشته از غارها به عنوان سر پناه استفاده می شد و جایی امن به حساب می آمدکه از گزند حیوانات و دشمنان در امان بود و حتی در مقابل حوادث طبیعی هم از است…