نوشته‌ها

پاک کردن تزیینات نقره ای

پاک کردن تزییناتنقره ای:باید یک شب تمام انها را در ظرفی که محتوی الکل صنعتی ۹۰درجه است قراردهید و بعد از اینکه همه جای انرا برس کشیدید با مالش خاک اره به روی ان انها را تمیز و براق کنید همچنین وسایلی راکه ازجنس نقره هستند و دیر به دیر مورد ا…