نوشته‌ها

نماد دست در گنج یابی

نماد دست در گنج یابی نماد دست در گنج یابی نماد دست در باستان کمیاب می باشد و رمزگشایی آن کاری دشوار و پیچیده است. دقت داشته باشید این نماد هم نمادی اعتقادی و هم برای دفینه کاربرد دارد؛ در هر دو صورت از لحاظ مورد زیر خاک دارای ارزش می باش…